استفاده از نظرسنجی‌ها

برگزاری نظرسنجی‌های اینترنتی یکی از بهترین راه‌های تعامل با کاربران سایت است. شما با استفاده از ماژول های داخلی دروپال می‌توانید این نظرسنجی‌ها را ایجاد کرده آنها را منحصر به نقش‌ها و مجوزهای خاص سایت قرار دهید. همچنین ابزارهای کنترل‌کننده داخلی نیز وجود دارد تا کاربران نتوانند چندبار در نظرسنجی شرکت کنند. طبق شکل ۱-۱۰ این بخش معمولا به صورت بلوک‌هایی در حاشیه صفحات دروپالی نمایش داده می‌شوند. 

شکل ۱-۱۰

برای آغاز کار باید طبق جدول ۱-۱۰ماژول مربوطه را نصب کرده فعال کنید.

استفاده از نظرسنجی برای گسترش سایت

این نظرسنجی‌ها می‌توانند موضوعات متنوعی داشته باشند. بدین‌ترتیب نه‌تنها استقبال کاربران از سایت شما افزایش می‌یابد بلکه همکاران و شرکای جدیدی خواهید یافت. شما می‌توانید با پرداختن به موضوعات مهم تعداد زیادی از کاربران را به سایت خود جذب کنید: بازیافت، انرژی، حمل‌ونقل یا بحران غذا. در پایان شما داده‌های غیرعلمی ولی جذابی از توده‌ای از کاربران وب در اختیار خواهید داشت. سپس می‌توانید این اطلاعات را در مقاله‌ای در سایت یا خبرنامه آن بیاورید. اما نباید تنها به اینجا قانع بود. شما باید نتایج نظرسنجی خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و در کنار آن به معرفی سایت یا سازمان و گروه خود بپردازید. به خاطر داشته باشید که می‌توانید با افزودن اطلاعاتی از نظرسنجی‌های آینده سایت خبر دهید تا تعداد کاربران بیشتری به سایت خود جلب کنید. اگر تنها کاربران مورداعتماد اجازه شرکت در این نظرسنجی‌ها را داشته باشند، می‌توانید تعداد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها را کنترل کنید و استقبال کاربران جدید سایت را ارزیابی کنید.

راه‌اندازی بخش نظرسنجی

شما می‌توانید با مراجعه به بخش admin/content/node-type/poll ‪(D۷: admin/structure/node-type/poll)‬  تنظیمات این بخش را طبق شکل ۲-۱۰ تغییر دهید. در این قسمت می‌توانید جزئیات بیشتری به سوال نظرسنجی (مثل عکس) اضافه کنید. 

شکل ۲-۱۰

طبق شکل ۳-۱۰ می‌توانید با نهایی‌کردن تنظیمات فرم زیرگروه، فرمی که کاربران از آن برای ایجاد نظرسنجی‌های جدید استفاده خواهند کرد را شخصی‌سازی کنید. طبق شکل ۴-۱۰ معمولا از تنظیمات جریان کار در نظرسنجی‌ها استفاده می‌شود. شما می‌توانید صفحه نمایش نظرسنجی را در حاشیه صفحات یا حتی صفحه اصلی قرار دهید. انتخاب با شماست!

شکل ۳-۱۰

شکل ۴-۱۰

ایجاد یک نظرسنجی

پس از نهایی‌کردن تنظیمات مربوط، می‌توانید طبق شکل ۵-۱۰ با استفاده از بخش ایجاد محتوا به ایجاد نظرسنجی بپردازید. 

شکل ۵-۱۰

شما می‌توانید برای ویرایش و مشاهده آراء به بخش Administer، مدیریت محتوا، محتوا

(Content button D۷:) مراجعه کنید. سپس می‌توانید طبق شکل ۶-۱۰ به مرور آراء بپردازید. 

شکل ۶-۱۰

Best Sneakers | Nike Shoes, Clothing & Accessories

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)