استفاده از ابزارهای feed

فیدهای RSS می‌توانند به تمام صفحات سایت‌های دروپالی دسترسی داشته باشند. این ماژول این وظیفه را در جهت عکس انجام می دهد و به شما اجازه می‌دهد از طریق دروپال به فیدهای RSS دسترسی داشته باشید. بدین‌ترتیب به راحتی می‌توانید مطالب موردنظر خود را اتوماتیک وارد سایت خود کنید. مثلا در سایت شخصی نویسنده کتاب، می توانید آخرین اطلاعات و دانلودها در مورد ماژول‌های دروپالی را بیابید که این ویژگی به کمک همین ماژول فعال شده است. برای استفاده از این ماژول، آن را طبق جدول ۴-۱۰ نصب کنید:

طبق شکل ۱۵-۱۰ می‌توانید با مراجعه به بخش Administer، مدیریت محتوا، ابزار فید، یک فید جدید به سایت خود اضافه کنید. سپس تمام پست‌های آن در یک جدول قرار گرفته به شما ارائه می‌شود. سپس شما می‌توانید آنها را در حاشیه صفحات قرار دهید. طبق شکل ۱۶-۱۰ ابزار فید به شما اجازه می‌دهد به لیست‌کردن و مدیریت فیدها و جداول سایت خود بپردازید. پس از افزودن یک فید آن را به‌روز کنید تا هیچ مشکلی به وجود نیاید. همان‌طور که رد شکل ۱۷-۱۰ مشخص است با استفاده از کلید تنظیمات می‌توانید به پیکربندی تمام فیدها بپردازید. 

شکل ۱۵-۱۰

شکل ۱۶-۱۰ 

شکل ۱۷-۱۰  

trace affiliate link | Nike Shoes

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)