استفاده از Webformها

فرم‌های ارتباطی در جدولی به نام contact در پایگاه داده ذخیره می‌شوند اما Webformها نوعی گره دروپالی به شمار می‌آیند؛ بنابراین دارای تیتر و متن بوده از تمام ویژگی‌های گره‌های دروپالی استفاده می‌کنند. می‌توان Webformها را منتشر کرد یا در صفحه اول سایت جای داد یا در لیست‌های سایت گنجاند. همچنین می‌توان بخش نظرات این گره‌ها را فعال کرد که البته انتخاب مناسبی نیست. هر یک از آنها ممکن است چندین بار پرشده ارسال شود اما این نوع پیام‌ها گره نیستند هرچند به Webform لینک می‌شوند. بنابراین در صورت جستجو در کل سایت، اگر کلمه یا اصطلاحی در این Webformها ذکرشده باشد، در لیست نتایج آورده می‌شود ولی نه در صورتی که در پیام‌های کاربران(Webformهایی که توسط کاربران پرشده و ارسال شده‌اند) ذکر شده باشد. ماژول Webform مسئولیت مدیریت این پیام‌ها را برعهده دارد. همچنین شما می‌توانید به کمک ابزارهای مختلف این بخش، داده‌های این پیام‌ها را در قالب‌های استاندارد(جداشده توسط کلید tab یا کاما) به ابزارهای مختلف منتقل کنید. شما می‌توانید مشخص کنید این پیام‌ها از طریق ایمیل به کدام آدرس‌های ایمیل و به چه ترتیبی ارسال شوند. 

Authentic Nike Sneakers | NIKE

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)