آغاز کار با Webformها

در مرحله اول ماژول Webform را طبق جدول ۲-۱۳ دانلود، نصب و فعال کنید. پس از نصب، شما می‌توانید به پیکربندی تنظیمات جهانی Webform بپردازید. 

آغاز کار با ارزش‌های پیش‌فرض

شما همیشه می‌توانید به این بخش مراجعه کرده تنظیمات جهانی را پیکربندی کنید. بنابریان بهتر است برای شروع از ارزش‌های پیش‌فرض استفاده کنید.

trace affiliate link | Nike Air Max ۲۷۰ - Deine Größe bis zu ۷۰% günstiger

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)