پیکربندی تنظیمات جهانی Webform

برای آغاز پیکربندی طبق شکل ۱۲-۱۳ به بخش Administration ، پیکربندی سایت، Webform ‪(admin/settings/webform)‬ مراجعه کنید.

بخش اول این قسمت به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید چه اجزایی در Webformهای شما به کار خواهند رفت. اگر شما جزئی را در این قسمت غیرفعال کنید نمی‌توانید آن را به webformهای جدید خود اضافه کنید. حالت پیش‌فرض فعال‌سازی تمام اجزاست. 

شکل ۱۲-۱۳

ارزش‌های ایمیلی پیش‌فرض که در شکل ۱۳-۱۳ نشان داده شده‌اند، به صرفه‌جویی در زمان در هنگام ایجاد webformها کمک می‌کنند. اگر شما برای بخشی از (یا تمامی) webformهای خود از ارزش‌های ایمیلی یکسان استفاده می‌کنید، آن ارزش‌ها را در این قسمت وارد کرده تا در زمان ایجاد یک webform جدید نیازی به تنظیم بخش داده‌های ورودی نباشد. در نهایت، تنظیمات پیشرفته نمایش‌داده شده در شکل ۱۴-۱۳ به شما اجازه می‌دهد حالت پیش‌فرض تمام webformهای خود را مشخص کنید. معمولا می‌توان از تنظیمات ماژول نصب‌شده بدون هیچ تغییری استفاده کرد. 

شکل ۱۳-۱۳

شکل ۱۴-۱۳   

jordan release date | New Balance ۵۳۰ "White" MR۵۳۰SG - MR۵۳۰SG

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)