ایجاد یک webform

پس از پیکربندی تنظیمات جهانی Webform های سایت، می‌توانید webformهای سایت را طراحی کنید. ابتدا باید تصمیم بگیرید چه چیزهایی در این فرم‌ها جای خواهند گرفت.

قسمت‌های رایج چنین فرم‌هایی عبارتند از:

  • درخواست برای دریافت اطلاعات: در این بخش مخاطبان سایت می‌توانند زمینه‌های دلخواه خود را انتخاب کنند. در این قسمت می‌توانید آدرس‌های ایمیل مختلف را قرار داده یا حتی از فضای مخصوص متن استفاده کرده، آدرس پستی مخاطب را درج کنید.
  • پرسشنامه‌ها و نظرسنجی‌ها: در دروپال می‌توان با یک سوال ساده یک عملیات نظرسنجی بزرگ آغاز کرد. با استفاده از webformها می‌توان این پروسه را پیچیده‌تر کرد. آنچه این فرم‌ها را به ابزاری مفید برای این کار تبدیل می‌کند، امکان انتقال نتایج این نظرسنجی‌ها برای بررسی بیشتر است. البته شما می‌توانید آنها را طوری تنظیم کنید که به طور اتوماتیک به آدرس ایمیل مخاطبان سایت ارسال نشوند و برای استفاده از نتایج نظرسنجی، آنها را به راحتی دانلود کنید.
  • تجارت الکترونیک: ماژول Ubercart برای استفاده از این ویژگی مفیدتر است اما در صورت نیاز می‌توانید از این قسمت webformها نیز استفاده کنید.
  • پشتیبانی و همکاری: شما می‌توانید فایل‌های مختلف را در کنار webformها برای کاربران نهایی سایت ارسال کنید.
  • مدیریت کاربر: اگر نقش‌های زیادی در سایت خود تعریف کرده‌اید، کاربران نهایی سایت می‌توانند درخواست برای انتقال از نقشی به نقش دیگر را از طریق webformها به شما ارائه دهند. یعنی پس از پروسه عضوگیری و تایید عضویت و تعیین نقش مربوطه، کاربران می‌توانند از طریق webformها اطلاعات جدیدی در اختیار شما قرار داده تقاضا کنند به نقشی دیگر منتقل شوند. 
  • تست webformها

    پس از ایجاد webformها بهتر است با کمک کاربران اولیه سایت آنها را تست کنید تا مشکلات و نارسایی‌های احتمالی را کشف کنید.

latest jordan Sneakers | Sneakers

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)