ویرایش تنظیمات View

قسمت اعظم کار شما با Viewها مربوط به ویرایش آنهاست. پس از ایجاد یا فعال‌سازی یک View می‌توانید روی گزینه ویرایش در سمت راست نوار تیتر آن کلیک کنید تا طبق شکل ۵-۱۴ ویرایشگر فعال شود.

شکل ۵-۱۴

تست امن View صفحه اصلی

این قسمت از View صفحه اصلی که از مشتقات ماژول Views است استفاده می‌کند. در واقع با این کار می‌توان نحوه کار صفحه اصلی پیش‌فرض دروپال را شبیه‌سازی کرد. البته چون این نما یک View است شما می‌توانید در صورت نیاز آن را تغییر دهید. البته این بخش به طور پیش‌فرض غیرفعال است و باید برای شروع کار ویرایش با آن، ابتدا آن را فعال کنید.

این ویرایشگر سه بخش اصلی دارد. در سمت چپ لیست روش‌های مختلف نمایش قرار دارد. شما همیشه مجموعه‌ای از تنظیمات پیش‌فرض در اختیار دارید و می‌توانید گزینه‌های دلخواه را از منوی pop-up انتخاب کنید تا روش‌های نمایش جدیدتری در اختیار داشته باشید. در شکل ۵-۱۴ علاوه بر تنظیمات پیش‌فرض یک Page و یک Feed جدید ایجاد شده است.

ستون دوم شامل تنظیمات اصلی View است. این تنظیمات در صورت تغییر تنظیمات پیش‌فرض یا یک نحوه نمایش خاص تغییر می‌کنند. تنظیمات جانبی را می‌توان برای روش‌های نمایش خاص تعیین کرد. روی یک لینک پررنگ‌شده کلیک کنید تا به ویرایش تنظیمات مربوطه بپردازید. به عنوان مثال در شکل ۵-۱۴ لینک‌های اولیه در ستون دوم default(تنظیمات برچسب)، Defaults (برای تنظیمات نام) و None (برای تنظیمات تیتر) هستند. طبق شکل ۶-۱۴ اگر روی لینکی کلیک کنید بخش‌های مدخل داده در زیر قسمت اصلی Viewنمایش داده خواهند شد.

شکل ۶-۱۴

پس از واردکردن ارزش دلخواه خود، روی گزینه به‌روزرسانی کلیک کنید(اگر نمی‌خواهید ارزش را تنظیم کنید روی گزینه Cancel کلیک کنید). برخی از موارد ویرایشگر View نه تنها به ارزش بلکه به تنظیماتی احتیاج دارند که به طور خاص برای آنها درنظر گرفته شود. به عنوان مثال انتخاب کلید گزینه گره در شکل ۶-۱۴ و کلیک‌کردن روی گزینه به‌روزرسانی صفحه‌ای از تنظیمات را باز می‌کند که در شکل ۷-۱۴ کاملا مشخص است(آیکون‌های کنار برخی تنظیمات نیز به این صفحه ختم می‌شوند). پس از اتمام کار، به خاطر داشته باشید که باید روی گزینه به‌روزرسانی کلیک کنید.

وقتی با ویرایشگر View کار می‌کنید به این عملیات نیاز خواهید داشت:

  • به‌روزرسانی تنظیمات مختلف در ویرایشگر View در طول مدت انجام کار.

شکل ۷-۱۴

  • ذخیره‌کردن تمام تغییرات اعمال‌شده با استفاده از کلید Save پس از اتمام عملیات به‌روزرسانی.

پس از گذراندن چند مرحله پیش‌نمایش زنده‌ای از View مربوطه را در قسمت پایین صفحه مشاهده خواهید کرد. طبق شکل ۸-۱۴ با استفاده از منوی pop-up می‌توانید پیش‌نمایش دلخواه خود را انتخاب کنید.

شکل ۸-۱۴

latest Running Sneakers | Nike sneakers

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)