ویرایش یک View

پس از ایجاد یک View جدید (یا تصمیم برای ویرایش یک View موجود در سایت) طبق شکل ۱۰-۱۴ وارد ویرایشگر View شوید.

شکل ۱۰-۱۴

نمونه View منتخب در این قسمت مخصوص نمایش بخش‌هایی از گره‌های سایت است و برخی قسمت‌ها را براساس معیارهای خود، فیلتر می‌کند. معیار موردنظر همان اصطلاحات طبقه‌بندی است.

سه گام اول ویرایش View مربوط به آناتومی یک query پایگاه داده است:

افزودن بخش‌ها: بخش SELECT از query

فیلترکردن داده: بخش WHERE از query

مرتب‌کردن داده: بخش ORDER BY از query

گام نهایی تصحیح این View است. البته لازم نیست در اجرای این گام‌ها از ترتیب خاصی پیروی کنید. البته تا زمانی که هیچ بخشی بدان نیفزوده‌اید دروپال به شما هشدار خواهد داد که هیچ داده‌ای در این View نمایش داده نمی‌شود(پیام خطای بالای شکل ۱۰-۱۴). 

Nike Sneakers Store | Nike News

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)