شروع کار با ماژول‌های تقویم و Date

طبق جدول ۱-۱۵ ماژول Date را دانلود، نصب و فعال کنید. همین عملیات را برای ماژول تقویم (با استفاده از جدول ۲-۱۵) انجام دهید. 

پیکربندی تنظیمات تاریخ و زمان

برای تغییر تنظیمات تاریخ و زمان دروپال طبق شکل ۸-۱۵ به بخش Administer، پیکربندی سایت، تاریخ و زمان (admin/settings/date-time) مراجعه کنید. این تنظیمات بخشی از ماژول Date نیستند اما مورداستفاده این ماژول قرار می‌گیرند. قبل از استفاده از ماژول Date احتمالا شما برای یادداشت‌کردن تاریخ وقایع از بخش‌های متنی استفاده کردید. اما حالا بخش‌هایی مخصوص این کار در اختیار خواهید داشت. یکی از مهم‌ترین قسمت‌های تنظیمات در شکل ۸-۱۵ به نمایش درآمده است: روز اول هفته. (بهتر است از همین حالا با مشورت و بحث و بررسی روز اول هفته را مشخص کنید: شنبه، یکشنبه یا دوشنبه؟)

همان‌طور که در شکل ۹-۱۵ مشخص است تنظیمات گونه‌های مختلف فرمت‌های تاریخ در جای‌جای دروپال مورداستفاده قرار می‌گیرند. شما می‌توانید بخشی جدید به کمک ماژول Date بسازید و با تغییر این گونه‌ها، ساختار مخصوص خود را ایجاد کنید. 

شکل ۸-۱۵

شکل ۹-۱۵

Sport media | Sneakers Nike Shoes

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)