استفاده از انتخاب‌ها و attributeها

علاوه بر محصولات و طبقه‌ها Ubercart از انتخاب‌ها و attributeها پشتیبانی می‌کند. یک attribute ویژگی یک محصول است؛ مانند رنگ. یک انتخاب یک ارزش مخصوص یک attribute است. بنابراین attribute رنگ ممکن است شامل انتخاب‌هایی چون سبز، آبی و زرد باشد. انتخاب‌ها ممکن است قیمت‌های صعودی داشته باشند. در بسیاری از موارد رنگ‌های مختلف یک محصول قیمت‌های متفاوت ندارند. البته Ubercart نیز در این مورد به شما کمک می‌کند. 

شکل ۱۲-۱۶

هرچند attributeها به محصولات اشاره دارند شما می‌توانید مشخص کنید چه انتخاب‌هایی خاصی برای attributeهای هرمحصول در دسترس باشند. (همچنین می‌توانید attributeها و انتخاب‌ها را براساس کلاس‌های محصولات انتخب کنید.)

انتخاب‌ها و attributeها در محیط کلی Ubercart حضور دارند. سپس شما برخی از آنها را به کلاس‌های محصولات و محصولات خاصی نسبت می‌دهید. به بخش Administer، مدیریت فروشگاه، attributeها طبق شکل ۱۳-۱۶ مراجعه کنید و یک attribute ایجاد کنید (مثل رنگ). 

شکل ۱۳-۱۶

در شکل ۱۳-۱۶ دقت کنید که ذکر شده باید حتما از attribute استفاده شود. چون شما attributeها را به تک‌تک محصولات نسبت می‌دهید این بدان معناست که فقط زمانی استفاده از آن الزامیست که به یک محصول نسبت داده‌شده باشد. ممکن است شما از attribute رنگ در مورد تی‌شرت و لیوان استفاده کنید ولی درمورد ice scraper آن را به کار نگیرید. به علاوه انتخاب‌های مخصوص attributeها در مورد هرمحصول تغییر می‌کنند. پس از ایجاد attributeها و ذخیره‌کردن آنها این ویژگی‌ها نی زبه لیست attributeهای نمایش‌داده‌شده در شکل ۱۴-۱۶ اضافه می‌شوند. 

شکل ۱۴-۱۶

روی گزینه انتخاب‌ها در سمت راست لیست کلیک کنید تا بتوانید طبق شکل ۱۵-۱۶ انتخاب‌های قسمت مربوطه را پیکربندی کنید. 

شکل ۱۵-۱۶

پس از ایجاد یک attribute شما می‌توانید از آن در مورد یک کلاس محصولات یا محصول استفاده کنید. در هردومورد باید به لیست – محصول یا کلاس محصولات – مراجعه کرده و آن را ویرایش کنید. نحوه انجام کار بدین شکل است:

کلاس‌های محصولات: به بخش Administer، مدیریت فروشگاه، محصولات، مدیریت کلاس‌ها (admin/store/products/classes) مراجعه کرده روی گزینه Edit کلیک کنید تا کلاس دلخواه را ویرایش کنید. سپس روی گزینه Attributes کلیک کرده یکی از attributeها را انتخاب کنید و سپس با استفاده از گزینه Options به تعیین انتخاب‌ها بپردازید.

محصولات: به بخش Administer، مدیریت فروشگاه، محصولات، مشاهده محصولات (admin/store/products/view) مراجعه کنید و محصول دلخواه را انتخاب کرده روی گزینه Edit کلیک کنید. سپس می‌توانید روی گزینه‌های Attributes و Options کلیک کرده مانند مورد کلاس محصولات روند را ادامه دهید.

حالا پس از افزودن attributeها می‌توانید طبق شکل ۱۶-۱۶ آنها را پیکربندی کنید. 

شکل ۱۶-۱۶

در صفحه ویرایش محصول یا کلاس محصولات می‌توانید روی کلید Options کلیک کنید تا بتوانید طبق شکل ۱۷-۱۶ انتخاب‌ها را برای تمام attributeهای محصول یا کلاس محصولات پیکربندی کنید. 

شکل ۱۷-۱۶

در نهایت برای هر محصولی که attributeی بدان نسبت داده‌اید، می‌توانید انتخاب‌های مختلف را از طریق کلیک‌کردن روی چک‌باکس‌ مربوطه، روشن یا خاموش کنید. 

best shoes | Nike SB

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)