استفاده از terms of service و سایر ماژول‌های قانونی

ممکن است با سایتی بزرگ‌ترو پیچیده‌تر از تجربیات قبلی خود مواجه شوید. در این حالت باید به دو بخش از مسائل قانونی توجه کنید.

آماده‌کردن اخطارهای قانونی

بسته به نوع سایت، باید برخی اخطارهای قانونی برای هرسایت در نظر گرفت:

اخطار در مورد حق مولف: در ابتدا باید از مطالب و محتوای سایت خود در برابر استفاده غیرقانونی محافظت کنید. شما باید یک اخطار کپی‌رایت در هرصفحه سایت قرار دهید تا کاربران بدون کسب مجوز محتوای سایت شما را کپی نکنند. البته مسائلی از این دست امروزه پیچیده‌تر شده است. به عنوان مثال اگر سایت شما حاوی مطالب بازمتن است ممکن است terms of use آن به شما اجازه ندهد دوباره از اخطار کپی‌رایت برای آن استفاده کنید یا شاید مجبور باشید اخطار کپی‌رایت مخصوص به آن را در سایت خود قرار دهید. (دروپال یک نرم‌افزار بازمتن است اما این بخش به محتوای سایت شما می‌پردازد نه نرم‌افزار آن.) به علاوه ممکن است نتوانید مطالب سایت خود را تحت قانون کپی‌رایت حفاظت کنید(مثل برخی مطالب که تنها تحت حفاظت دولت قرار دارند).

Terms of Use: ممکن است شما بخواهید نحوه استفاده کاربران از سایت شما را محدود کنید. مثل پیامی چون "با استفاده از مطالب این سایت شما تایید می‌کنید که از این قوانین و مقررات پیروی کنید که..." یا متنی رسمی که کاربر باید در ابتدا بپذیرد و تایید کند تا بتواند به مطالب سایت شما دسترسی داشته باشد.

Terms of Service: این قسمت به امکاناتی مربوط است که شما برای کاربران سایت خود فراهم می‌کنید. ممکن است شما به کاربران سایت خود اجازه دهید آن را به‌روز کنند، بلاگ‌ها و مطالب جدید بدان بیفزایند و... تمام این امکانات باید از پیش مشخص شوند.

About Us (درباره مدیران سایت): این قسمت از سایت تنها برای اطلاع‌رسانی است. در مورد شرکت‌های غیرسودمحور ممکن است از حامیان اصلی نیز سخن به میان آورده شود. شاید در این قسمت هم باید اخطارهایی در مورد سایت به کارران ارائه شود. 

Running sports | AIR MAX PLUS

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)