نگاهی به سایر سایت‌ها و قالب‌ها

با نگاهی به شکل ۴-۱۸ که سایت نگارنده کتاب در تابستان ۲۰۰۹ را نشان می‌دهد، با یکی دیگر از قالب‌های رایگان Acquia، یعنی Aquia Slate آشنا می‌شوید(www.topnotchthemes.com/theme/free-drupal-theme-acquia-slate). این قالب هم عرضی غیرقابل‌تغییر دارد و مشکل اصلی قالب‌های مایع را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در صفحه اصلی سایت از تصویر بزرگی استفاده شده است. برای سایت‌های متن‌محور اوضاع به‌گونه‌ای است که با تغییر عرض صفحه، متن هم خود را با این تغییرات سازگار می‌کند. اما در مورد تصاویر چه کار باید کرد؟ یا مجبور هستید آنها را از حالت طبیعی خارج کنید(که کار اشتباهی است) یا اندازه واقعی آنها را حفظ کرده از حاشیه‌های بیشتری در اطراف تصویر استفاده کنید. برای صفحه‌ای چون شکل ۴-۱۸ استفاده از قالب‌های با عرض غیرقابل‌تغییر تنها گزینه است.

اگر محتوای سایت شما شامل تصاویر ضمیمه‌شده است می توانید از قالب‌هایی چون Garland استفاده کنید. چون بدین‌ترتیب تصاویر ضمیمه‌شده با تغییر اندازه پنجره خود را با تغییرات اعمال‌شده تطبیق می‌دهند. می توانید صفحه‌ای مشابه شکل ۵-۱۸ با قالب Garland درنظر بگیرید. آشکارا پنجره موردنظر نسبتا محدود و تنگ است. 

شکل ۴-۱۸

شکل ۵-۱۸

همان‌طور که در شکل ۶-۱۸ مشخص است با اضافه‌شدن بر عرض صفحه، اندازه متن نیز تغییرمی‌کند. اما در این مورد اندازه تصاویر تغییر نمی‌کند بنابراین هیچ مشکلی از این بابت به وجود نمی‌آید(البته نکته اصلی دراینجا اندازه نسبتا کوچک عکس‌هاست).

شکل ۶-۱۸

Sports Shoes | Air Max

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)