نگاهی به یک صفحه پنل

کلمه صفحه در دروپال سه معنی دارد:

  • تمام آنچه در سایت مشاهده می‌کنید در صفحات HTML قرار گرفته به نمایش درمی‌آید.
  • یکی از دو گونه محتوای پیش‌فرض در دروپال صفحه است. این صفحه در واقع یک گره پایه‌ای دروپال است که به کاربر اجازه می‌دهد محتوای موردنظر را در آن کپی کرده یا مستقیما تایپ کند(شامل HTML کامل و فیلترشده). بنابراین شما می‌توانید کد HTML صفحه منبع را در گونه محتوای صفحه دروپال کپی کنید. (البته باید از فیلتر HTML کامل استفاده کنید.)
  •  با استفاده از پنل‌ها و نصب بسته Chaos Tool می‌توانید صفحاتی ایجاد و مدیریت کنید که حاوی یک یا چند گره باشند. این نوع صفحه موردنظر ما در بخش حاضر است: یک صفحه پنل. هرصفحه پنل شامل یک یا چند متغیر پنلی است اما تنها یکی از آنها هربار نمایش داده می‌شود. شما از طریق ابزارهای دروپالی تعیین می‌کنید کدام متغیر باید به نمایش درآید.

Panels ۳ و بسته Chaos Tool

آخرین نسخه ماژول موردنظر نسخه سوم آن است. این نسخه شامل دو ماژول است: Panels و بسته Chaos Tool. اگر از نسخه‌های قبلی این ماژول استفاده کرده‌اید ممکن است با این بسته جدید آشنا نباشید.

همان‌طور که در مورد viewها نیز اشاره شد، شما می‌توانید به کمک صفحات، خلاقیت خود را نشان دهید. چون این شما هستید که نمای اصلی صفحات سایت را تعیین می‌کنید. شکل ۱-۲۰ نشان‌دهنده یک صفحه دروپالی است. 

شکل ۱-۲۰

در این نمونه از قالب Aquia Marina استفاده شده است(دانلود رایگان از Top Notch Themes از آدرس www.topnotchthemes.com). چنین صفحات پنلی از سه جزء اصلی تشکیل شده‌اند: این صفحات شامل بخش‌های معمولی دروپالی و بلوک‌ها هستند.

  • چهار پنل در مرکز این صفحه قرار دارد. یک پنل در بالای صفحه("به Y۲KX خوش آمدید") و یکی در پایین("آنچه گفتیم و نوشتیم") و دو پتل در قسمت‌های میانی صفحه(یکی در راست و یکی در چپ). ممکن است گاهی پنل‌ها را با بخش‌های دروپالی اشتباه بگیرید که در قسمت‌های مشابه پنل در صفحه‌های دروپالی قرار می‌گیرند.
  • هرپنل شامل چند تکه است. هرپنل ممکن است حاوی یک گره، یک view، یک بلوک یا سایر گونه‌های محتوا باشد. البته قسمت زیرین پنل‌ها آزاد گذاشته می‌شود تا در صورت نیاز بر اندازه آن افزوده شود. پنل‌های بالا و پایین صفحه موردنظر در شکل ۱-۲۰ دارای یک تکه هستند. پنل سمت چپ صفحه دارای یک تکه است("گزارش نهایی...") و پنل سمت راست، شامل دو تکه است( “About Us”و “Keep in Touch”).

این ساختار پایه‌ای یک صفحه پنل دروپالی است. البته طبق شکل ۲-۲۰شما می‌توانید برخی بخش‌های دروپالی را پنهان کنید. 

شکل ۲-۲۰

با دقت در شکل ۲-۲۰ متوجه می‌شوید بخش‌های حاوی بلوک پنهان شده‌اند. در این شکل سه پنل در مرکز صفحه وجود دارد. پنل سمت چپ در تکه‌های خود حاوی چند بلوک است.

پس از راه‌اندازی صفحه می‌توانید محتوای یک پنل را به پنلی دیگر منتقل کنید یا lay out صفحه را با افزودن یا حذف پنل‌ها تغییر دهید. یکی از تفاوت‌های بزرگ پنل و view این است که شما محتوای هرتکه از پنل را تعیین می‌کنید. در یک view این خود سیستم است که محتوای موردنیاز برای نمایش را مشخص می‌کند. در صورت نیاز به استفاده همزمان از این دو، می‌توانید یک view را در یک تکه از یک پنل جای دهید. 

Sports Shoes | Men’s shoes

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)