شروع کار با صفحات پنل

گام اول مثل همیشه دانلودکردن، نصب‌کردن و فعال‌کردن ماژول – اینجا ماژول Panels در کنار بسته Chaos Tool – است. همچنین در جدول ۱-۲۰ می‌توانید تنظیمات سه ماژول Panels را مشاهده کنید. 

همچنین باید ماژول بسته Chaos Tool را طبق جدول ۲-۲۰ دانلود کنید. 

پس از نصب و فعال‌کردن این ماژول‌ها شما یک گام دیگر با ایجاد پنل‌ها فاصله دارید. چون هر صفحه پنلی یا ساختار پنلی شامل محتوایی است که شما مشخص می‌کنید، باید از ابتدا به فکر محتوای مناسب برای این ساختار باشید. اگر از یک سایت نوپای دروپالی استفاده می‌‌کنید اول مقالات و storyهای کافی برای صفحات پنلی مذکور گردآوری کنید. اگر از تنظیمات پیش‌فرض دروپال استفاده کنید، مطالب جدید سایت در صفحه اصلی سایت منتشر می‌شوند. شکل ۳-۲۰ storyهای نمونه حاضر را به نمایش درآورده است. 

شکل ۳-۲۰

درواقع این روند بیش از یک صفحه سایت را درگیر می‌کند. به عنوان مثال شخصی یک سایت دروپالی ایجاد کرده محتوای موردنظر را بدان وارد می‌کند. نمایش این مطالب در صفحه اصلی به صورت پست بلاگی یک امتیاز برای اوست. البته باید کمی ویژگی‌های دیداری به این پروسه افزود. البته می‌توانید برخی از مقالات دلخواه را به صورت sticky درآورید تا همیشه در صفحه اصلی سایت باقی بمانند. سپس می‌توانید چند بلوک به حاشیه‌های صفحه خود بیافزایید. و بعد کم‌کم صفحه اصلی سایت شما به کمک کاربران شکل می‌گیرد.

حالا شما دو وظیفه برعهده دارید: ایجاد صفحه پنلی و مرتب‌کردن تکه‌ها و محتوای آن. وظیفه دوم شما دو متغیر دارد: شما می‌توانید از بخش‌های دروپالی که حاوی بلوک هستند استفاده کنید یا می‌‌توانید آنها را پنهان کنید. البته تمام این مراحل قابل‌‌بازگشت هستند و می‌توان آنها را ویرایش کرد. 

spy offers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)