نکات مثبت و منفی فرمت‌های منسجم

به یاد داشته باشید تصمیم در این مورد به سایت شما بستگی دارد. استفاده از صفحه اصلی منسجم باعث می‌شود کاربران حرفه‌ای به راحتی قسمت‌های مختلف مثل مقالات و اخبار جدید را بیابند؛ مثل روزنامه‌ای که شما به راحتی می‌توانید بخش‌های مختلف آن، هواشناسی، اخبار ورزشی یا ستون‌های سرمقاله را بیابید. البته قبل از اینکه تصمیم بگیرید در صفحه اصلی سایت خود از فرمت‌بندی کامل استفاده کنید باید به این نکته توجه کنید که: چنین استراتژی برای سایتی که تعداد مشخصی از کاربران همیشه از آن بازدید می‌کنند مناسب است. یعنی با چندبار مراجعه می‌توان بخش‌های مختلف سایت را شناسایی کرد. اما اگر اکثر کاربران شما تنها یک بار به بازید سایت شما می‌پردازند نمی‌توان چنین استراتژی در پیش گرفت. در این صورت بهتر است از ساختاربندی کمتری در صفحه اصلی سایت استفاده کنید.

اگر lay out صفحه اصلی شما منسجم است و محتوای آن تغییر نمی‌کند، شما همیشه یک صفحه اصلی ثابت خواهید داشت. و اگر مخاطبان ثابت و همیشگی دارید بهتر است از فرمت‌بندی منسجم برای صفحه اصلی استفاه کنید. 

Best Authentic Sneakers | Nike

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)