Layout

شما می‌توانید طبق شکل ۶-۲۰ layout پنل خود را تغییر دهید. دروپال تغییرات محتوا را مدیریت می‌کند و نیازی به نگرانی در مورد از دست‌دادن اطلاعات نیست. به عنوان مثال اگر layout دوستونه‌ای در اختیار دارید می‌توانید طبق شکل ۱۵-۲۰ آن را تغییر دهید. پس از کلیک روی گزینه Continue از شما پرسیده می‌شود چگونه قصد دارید محتوا را مدیریت کنید(شکل ۱۶-۲۰). تنظیمات درهرصورت یکسان است و با تغیییر اندازه صفحه تغییر می‌کند. 

Sports Shoes | Air Jordan ۱ High OG "University Blue" ۲۰۲۱ Release Info - Pochta

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)