نگاهی به منوهای دروپال

بهترین راه برای آشنایی با منوهای دروپال مشاهده چند نمونه است. اینجا ما چند نمونه در اختیار شما قرار می‌دهیم که تمام آنها را می‌توانید شخصی کنید. شکل ۱-۲۱ دو بخش یک منوی دروپالی را به نمایش درآورده است. در سمت چپ می‌توانید لینک‌های اولیه منو(که می‌توانید نام آن را تغییر دهید) را مشاهده کنید. این یک منوی کلاسیک با دو مورد منویی است که هرکدام دارای یک زیرمجموعه هستند. شما می‌توانید ترتیب سلسله‌مراتبی آنها را کنترل کرده مشخص کنید زیرمجموعه‌ها به صورت پیش‌فرض، آشکار باشند یا پنهان. 

شکل ۱-۲۱

در قسمت بالا سمت راست لینک‌های اولیه منو قرار دارند. در قسمت بالا سمت راست صفحه نیز دو مورد اصلی منو را می‌بینید. با مقایسه دو شکل حاضر مشخص است که با کلیک‌کردن روی لینک‌های اولیه، لینک‌های زیرمجموعه آنها نمایان می‌شوند. همچنین در اینجا می‌توانید ترتیب سلسله‌مراتبی بخش‌های سمت چپ و راست را با هم مقایسه کنید. البته لینک‌های سمت راست می‌توانند مستقل باشند. در شکل ۳-۲۱ به این نکته توجه داشته باشید که لینک‌های بالایی در سمت راست لینک‌های اصلی منوی لینک‌های اولیه هستند. اما لینک‌های پایینی (خرید اینترنتی و وقایع پیش‌رو) لینک‌های کاملا مستقلی هستند. همچنین در قسمت بالا سمت چپ صفحه لینک‌های دیگری مشاهده می‌کنید که با ترتیب سلسله‌مراتبی مرتب شده‌اند و دارای تیتر هستند. (شما می‌توانید لینک‌های ثانویه را تغییر دهید مثل لینک‌های خدمات یا محصولات)

شکل ۲-۲۱

شکل ۳-۲۱

اصطلاحات دروپالی این بخش را با هم مرور می‌کنیم:

  • نمایش قالب لینک‌های اولیه: دروپال از یک منوی لینک‌های اولیه پشتیبانی می‌کند. این نکته معمولا یک گزینه در یک قالب است و تصمیم برای نمایش آن برعهده شماست. هرقالب روش مشخصی برای نمایش لینک‌های اولیه دارد. در قالب Garland که قبلا معرفی شد، لینک‌های اولیه در قسمت بالا سمت راست صفحه با استفاده از مثلث‌های کوچک به نمایش درمی‌آیند. شما می‌توانید این لینک‌ها را در بخش پیکربندی قالب، فعال یا غیرفعال کنید اما معمولا نمی‌توان مکان آنها را تغییر داد.
  • بلوک لینک‌های اولیه: یک بلوک لینک‌های اولیه از همان بلوک‌های دروپالی است که شما می‌توانید به پیکربندی آن بپردازید. شما می‌توانید این بلوک را در هرقسمت از صفحه که مناسب دیدید قرار دهید. و می‌توانید تصمیم بگیرید که این بلوک برای کاربران به نمایش دربیاید یا نه.
  • لینک‌های ثانویه: این دسته از منوها و ساب‌منوها را در شکل ۳-۲۱ می‌توانید مشاهده کنید. شما می‌توانید از نمایش قالب لینک‌های ثانویه، بلوک لینک‌های ثانویه و... برای نمایش این دسته استفاده کنید. طبق شکل های ۱- ۲۱ و ۲-۲۱ می‌توان این لینک‌ها را به صورت سلسله‌مراتبی مرتب کرد یا طبق شکل ۳-۲۱ می‌توان از روش جداکردن لینک‌ها استفاده کرد.

علاوه بر این‌ها، دسته‌ای دیگر از لینک‌ها منوی navigation را می‌سازند. البته محتوا و مسیر دروپالی سایت شما نیز در لینک‌های اولیه و ثانویه و در منوی navigation ذکر می‌شود. البته وقتی ما از لینک‌های اولیه و ثانویه صحبت می‌کنیم منظور ما ترتیب سلسله‌مراتبی آنهاست. چیزی که می‌توان آن را تغییر داد و به عنوان مثال دسته لینک‌های قرمز و دسته لینک‌های سبز نامید. 

منوهای دروپال۷

در دروپال۷ لینک‌های اولیه به منوی اصلی تبدیل شده‌اند.

bridge media | Best Nike Air Max Shoes ۲۰۲۱ , Air Max Releases and Deals

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)