ایجاد یک منو و استفاده از ترتیب سلسله‌مراتبی

در دروپال ایجاد منو از اجزای قدیمی سیستم کار بسیار مشکلی است اما غیرممکن نیست. شما به راحتی می‌توانید یکی از موارد منو را غیرفعال کرده رنگ آن را خاکستری کنید.

برای این کار دروپال دو روش برای ایجاد منو درنظر گرفته است:

  • آغاز کار با محتوا: هروقت گرهی در سایت ایجاد کردید می‌توانید آن را در منوی سایت قرار دهید. چون کار را از محتوا آغاز کرده‌اید یک مورد فعال منویی خواهید داشت به شرطی که آن را به داده‌های منو اضافه کنید. اگر شما این کار را انجام ندهید، گرهی در اختیار خواهید داشت که هیچ منویی به آن لینک نمی‌دهد که البته کاری کاملا قانونی است. چون لازم نیست با استفاده از منو به تمام قسمت‌های سایت دسترسی داشت.
  • آغاز کار با منو: شما می‌توانید یک مورد منویی را به یک منو اضافه کنید. همچنین شما می‌توانید موارد یک منو را ویرایش کرده ترتیب سلسله‌مراتبی آنها را در منو تغییر دهید. در این روش شما موردمنویی را در دست دارید و باید برای آن مسیری مناسب انتخاب کنید تا به محتوای مربوطه ختم شود.

معمولا کاربران از هردو روش در قسمت‌های مختلف سایت خود استفاده می‌کنند.

Running sneakers | M۲k Tekno

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)