آغاز کار با محتوا

برای استفاده از روش اول باید این مراحل را طی کنید:           

خودتان امتحان کنید
انتخاب یک منو برای محتوا

مثالی برای ترتیب سلسله‌مراتبی منو با استفاده از این روش: ۱. لینک‌های اولیه. ۲. About Us. ۳. چگونه شروع کردیم.

۱. یک گره ایجاد کنید یا یکی از گره‌های موجود را ویرایش کنید.

۲. در قسمت تنظیمات منو یک نام برای موردمنویی خود انتخاب کنید و منویی که باید این مورد را در خود جای دهد را مشخص کنید. شکل ۵-۲۱ به خوبی افزودن یک مورد About Us به منوی لینک‌های اولیه را به نمایش درآورده است. 

شکل ۵-۲۱

۳. برای افزودن یک گره دیگر به عنوان ساب‌منو، باید یک گره جدید ایجاد کرده یا یکی از گره‌های موجود را ویرایش کنید و نامی برای آن انتخاب کنید. سپس می‌توانید آن را به عنوان یک مورد منویی انتخاب کنید. در شکل ۶-۲۱ می‌توانید طریقه افزودن مورد چگونه شروع کردیم به مورد About Us را مشاهده کنید.

۴. با مشاهده شکل ۷-۲۱ می‌توانید ابزار pop-up منوی لینک‌ها را تشخیص دهید. به یاد داشته باشید که شما می‌توانید هرمورد منویی یا subitem را به عنوان بخش مادر مورد منویی جدید انتخاب کنید. 

شکل ۶-۲۱ 

شکل ۷-۲۱

spy offers | Nike Shoes

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)