خودتان امتحان کنید/ارسال ایمیل با ورود یک کاربر

این rule هیچ conditionی ندارد و با ورود یک کاربر به سایت، یک پیام به بخش نگهبانی دروپال ارسال می‌کند. این کار برای اشکال‌زدایی سیستم ارزشمند است مخصوصا وقتی که action به ارسال ایمیل مربوط می‌شود. در شرایط تست ارسال ایمیل ممکن است با مشکل مواجه شود بنابراین باید بدانید که اقدام برای ارسال ایمیل صورت گرفته یا هراقدامی برای action انجام شده است.

۱. در لیست ruleها (شکل ۹-۲۲) روی گزینه Add a New Rule کلیک کنید تا صفحه‌ای مشابه شکل ۱۰-۲۲ باز شود. واقعه User Has Logged In را انتخاب کنید. تغییرات اعمال‌شده را ذخیره کنید.

۲. طبق شکل ۱۱-۲۲ روی گزینه Add an Action کلیک کنید. لیستی از actionهای در دسترس به شما ارائه می‌شود که به ماژول‌هایی که نصب و فعال کرده‌اید بستگی دارد. برای این مثال گزینه Send a Mail to a User را انتخاب کنید.

۳. طبق شکل ۱۲-۲۲ action را به عنوان یک پیام ایمیل پیکربندی کنید. با استفاده از یک token می‌توانید هنگام ورود یک کاربر با استفاده از نام وی، به او خوش‌آمد بگویید. روی گزینه Save کلیک کنید. 

شکل ۱۰-۲۲

شکل ۱۱-۲۲ 

شکل ۱۲-۲۲

۴. همان‌طور که در شکل ۱۳-۲۲ مشخص است می‌توانید conditionها و سایر actionها را نیز به این قسمت اضافه کنید. برای بررسی conditionها نیز می‌توان از نقش کاربر یا سایر اطلاعات در دسترس Rules استفاده کرد. یکی از actionهای کاربردی Log to Watchdog است. شما برای مشاهده نتایج Rule باید به بخش Administer، گزارشات، مداخل Log جدید (admin/reports/dblog) مراجعه کنید. 

شکل ۱۳-۲۲

Vans Old Skool Grise

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)