ایجاد یک صفحه پویا

در بخش ۱۴ با نحوه ایجاد یک view که داده را از پایگاه داده بازیابیکرده نمایش می‌دهد، آشنا شدید. همچنین شما چگونگیhard-code کردن معیارهای انتخابیو نمایش view را آموختید(شکل ۱-۲۳).

در این بخش با نحوه ایجاد یک view پویا آشنا می‌شوید. یک view که داده آن برپایه یک argument انتخاب شده و در URLصفحه ثبت شده است. شکل ۲-۲۳ یک صفحه پویا را به نمایش درآورده است که در آن داده توسط آدرس صفحه مشخص شده است نه توسط hard-code شدن یا تنظیم توسط کاربر. 

شکل ۱-۲۳

شکل ۲-۲۳

buy footwear | nike shox r۴ men wide sneakers for women clearance

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)