قرار‌دادهای URLی

در مورد این بخش بین دروپال و کاربران مختلف آن، روش و شیوه واحدیدر مورد URLها وجود ندارد. بنا برای ن باید برخیقرار‌دادهای این کتاب را با هم مرور کنیم: اول: در این بخش ما فرض می‌کنیم شما ماژول Pathauto را نصب و فعال کردهای د. به یاد داشته باشید آدرس‌های URL صفحات شما به صورت partial URL هستند. بنا برای ن اولین partial URL نمایش‌داده‌شده در بخش قبلیبدین‌صورت رفع می‌شود: x.com/myview/personnel . دروپال این آدرس را شکسته به یک مسیر(myview) و یک argument مسیر(personnel) تبدیل می‌کند. Argumentهای چندگانه ممکن است تنها  برای یک مسیر استفاده شوند بنا برای ن مثال چهارم به دو argument تبدیل می‌شود: documents و public.

Best Authentic Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)