خودتان امتحان کنید/تغییر یک فایل CSS

اگر می‌خواهید فایل CSS قالب گارلند را تغییر دهید:

ابتدا باید فایل‌هایی که می‌خواهید تغییر دهید را مشخص کنید. ممکن است با متغیرهای فایل‌هایی با مارک rt۱ مواجه شوید. این متغیرهای CSS برای scriptهای راست به چپ مورداستفاده قرار می‌گیرند.

  1. به دلایل امنیتی بهتر است ابتدا کپی تمام پوشه قالب را به یک مکان مخصوص از سایت برای کپی پشتیبان منتقل کنید.
  2. فایل CSSی که باید تغییر دهید را مشخص کنید. کپی از فایل تهیه کنید و نام جدیدی برای آن انتخاب کنید. اگر نام آن style.css است باید نام جدید mysite.css باشد. تغییرات لازم را اعمال کرده فایل CSSرا ذخیره کنید.
  3. فایل info قالب را باز کنید و سطر style sheetهایی که می‌خواهید تغییر دهید را مشخص کنید. نام style sheet را به mysite.css تغییر دهید.
  4. فایل info را را ذخیره کنید.
  5. به بخش D۶: admin/settings/performance;  D۷: admin/config/development/performance مراجعه کنید. روی گزینه Clear Cached Data (در دروپال۶) یا گزینه Clear All Caches (در دروپال۷) کلیک کنید. روی گزینه Save Configuration کلیک کنید.
  6. سایت خود را چک کنید. 

Sports Shoes | nike fashion

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)