يافتن سايت‌های دروپالی (و بررسی کارکردهای آنها)

در آدرس drupal.org/forum/۲۵ لیستی از سایت‌های مختلف دروپالی و نظرات کاربران سایت در مورد آنها وجود دارد که در شکل ۸-۲ مشخص است.

در این بخش می‌توانید با افراد مختلفی که از دروپال استفاده کرده‌اند، طرح‌ها و اهداف آنها، مدت زمان اجرای پروژه و نوآوری‌ها و خلاقیت‌های آنها آشنا شوید.

(شکل ۸-۲)

Balenciaga

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)