خواص گره‌ها

هر گره باید شامل این ویژگی‌ها باشد:

  • تیتر: عبارتی شامل حداکثر ۲۵۵ کاراکتر.

 

  • نوع: دوگونه است: story یا صفحه. با انتخاب هرکدام از این گزینه‌ها نحوه نمایش گره در سایت تغییر می‌کند.

 

  • شرایط: یک گره یا منتشر شده یا منتشرنشده: که در این صورت تنها مدیران سایت بدان دسترسی دارند و می‌توانند آن را ویرایش کرده منتشر کنند.

 

  • نظرات: صفر: کاربران نمی‌توانند به این گره نظر اضافه کنند. یک: نظرات تنها خواندنی خواهند بود. دو: نظرات قابل بازنویسی خواهند بود.

 

  • اولویت: شما می‌توانید شرایطی را برای یگ گره ایجاد کنید که وقتی در کنار سایر گره‌ها در یک لیست قرار می‌گیرد، بالاترین قسمت را به خود اختصاص دهد. یک به معنای بله و صفر به معنای نه است.

 

  • ترفیع: این ویژگی به گره مربوطه اجازه می‌دهد در صفحه اصلی سایت قرار گیرد. بازهم یک به معنای بله و صفر به معنای نه است.

 

  • "ایجادشده" و "اصلاح‌شده": timestampهای UNIX.

 

  • زبان،‌ tnid و ترجمه: ویژگی‌های موردنیاز برای ترجمه اتوماتیک مطالب.

Asics shoes | Nike sneakers

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)