استفاده دوباره از بخش‌های مستعمل

پس از ایجاد یک بخش CCK از آن در هرقسمت از دروپال خود می توانید استفاده کنید. البته در این مورد ممکن است از شما خواسته شود ابتدا تنظیمات جهانی یا تنظیمات حساسیت گونه محتوا (مثل مسیر یا تیترو متن ALT پیش‌فرض) را نهایی کنید. همان‌طور که در شکل ۱۳-۷ مشخص است پس از ایجاد یک یا چند بخش CCK در زیر صفحه Add Fields فضایی برای افزودن بخش‌های جدید اختصاص پیدا می‌کند. 

شکل ۱۳-۷

استفاده دوباره از بخشی که حاوی گونه داده‌های مشابه است فکر خوبی است. در منوی pop-up می‌توانید گونه داده‌های زیرین و نام بخش را مشاهده کنید. برچسب پیش‌فرض بخش هم در داخل پرانتز قرار می‌گیرد.

برای استفاده دوباره از یک بخش، تمام ارزش‌ها روشن و مشخص کنید. به عنوان مثال بخشی با نام Start Dataیا بخش مخصوص عکسی با نام Image به همراه بخش زیرینی به نام field_generic_image نمونه مناسبی است. 

به اسامی بخش‌ها دقت کنید

در هنگام ایجاد بخش برای گونه داده شخصی خود، انتخاب نام و برچسب برای آن کار ساده‌ای است. اما این عملیات نام‌گذاری اهمیت زیادی در پروسه به اشتراک‌گذاری دارد. بنابراین نام‌های انتخابی شما نباید نه زیاد کلی و نه زیاد خاص باشند. 

بخش‌های گروه‌بندی

در زیر شکل ۱۳-۷ شما می‌توانید بخشی را مشاهده کنید که به شما اجازه می‌دهد یگ گروه را به گونه محتوای خود اضافه کنید. این گروه درواقع یک المان تصویری است برای شما تا قالب مدخل داده و ویرایش را تعیین کنید. شکل ۱۰-۷ این ساختارهای مفید را کاملا به نمایش می‌گذارد: Menu Settings ، Input Format و File Attachments . پس از ایجاد یک گروه، می توانید آن را در لیست بخش‌ها مشاهده کنید و به پیکربندی یا حتی حذف آن بپردازید. در میان گزینه‌های پیکربندی گزینه انتخاب حالت(باز، واژگون یا پیش‌فرض قابل‌واژگون‌کردن) نیز وجود دارد. البته با حذف یک گروه، بخش‌های آن حذف نمی‌شوند. (برای این کار باید ماژول Field group در بخش CCK را فعال کرده باشید.)

Nike sneakers | adidas Yeezy Boost ۳۵۰

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)