ویرایش مجوزها

شما می‌توانید طبق شکل ۲-۸ در قسمت Administer ، مدیریت کاربر، مجوزها یا

(D۷: admin/settings/permissions   D۶: admin/user/permissions) مجوزهای سیستم خود را تنظیم کنید.       

شکل ۲-۸

اگر دو نقش نام‌برده‌شده را ایجاد کرده‌اید، صفحه مجوزهای شما شبیه همین شکل خواهد بود. با استفاده از چک‌باکس‌های این بخش می‌توانید به افزودن یا حذف نقش‌ها و مجوزها بپردازید.

آشنایی با مجوزهای کاربر تاییدشده

هرنقشی براساس اطلاعات ورود کاربر آن تعریف می‌شود. بنابراین هرکاربری غیر از کاربران عضو نقش بی‌نام، تاییدشده هستند. بنابراین به طورمثال اگر مجوز دسترسی به بخش اخبار به کاربر تاییدشده داده شده باشد نه کاربر webmaster، وی هم خواهد توانست به آن بخش دسترسی داشته باشد؛ چون به طور اتوماتیک یک کاربر تاییدشده به شمار می‌آید.

به‌روزرسانی مجوزها

پس از نهایی‌کردن نقش‌ها و عضوگیری نمی‌توان به به‌روزرسانی آنها پرداخت اما مجوزها مرتبا به‌روز می‌شوند. ممکن است دلیل این اتفاق نیاز وب‌سایت یا سازمان به به‌روزرسانی یا افزودن ماژول‌های جدید به سایت باشد. شکل ۳-۸ به خوبی نشان می‌دهد که انواع جدید محتوای افزوده شده به سایت، به مجوزهای جدید نیاز دارند. در قسمت گره‌ها نیز تنها دو گزینه وجود دارد: صفحه و story. در شکل ۳-۸ مشخص است که پس از افزودن نوع محتوایی به اسم test چه بخشی از مجوزها برای گره ایجاد می‌شود. 

شکل ۳-۸

چک‌کردن مجوزها برای اولین استراتژی عیب‌یابی

اگر ماژول جدیدی به دروپال اضافه کنید و نتوانید از آن استفاده کنید، به سرعت قسمت مجوزها را چک کنید. شاید باید قسمت مربوط به آن را در لیست ماژول‌ها فعال کنید یا در صفحه مجوزها روی چک‌باکس آن کلیک کنید.

برای هرگونه گره سه نوع مجوز پایه‌ای وجود دارد:

  • ایجادکردن
  • حذف کردن
  • ویرایش‌کردن

هرکدام از آنها به واسطه مالکیت گره، مشخص‌تر می‌شود:

مال خود
مال همه

همان‌طور که در شکل ۳-۸ مشخص است مجوزها در دروپال۶ در کنار گروه‌ها قرار می‌گیرند بنابراین با افزودن یک گونه جدید گره باید مجوزهای آن را چک کنید. اما در دروپال۷ مجوزها در کنار گونه محتوا قرار می‌گیرند. اگر بخش CCK جدیدی ایجاد می‌کنید، برای هرکدام از آنها مجوزهای جداگانه‌ای در اختیار خواهید داشت و با افزودن هربخش CCK جدید، به‌روز خواهد شد.

استفاده از webmaster برای مشاهده مجوزهای جدید

اگر شما نقشی چون webmaster در اختیار دارید، می‌توانید تصمیم بگیرید تمام مجوزها(غیر از مجوزهای با ریسک بالا) را در اختیار آن قرار دهید یا نه. بدین‌ترتیب هربار که ماژول جدیدی اضافه کنید، می‌توانید در قسمت زیرین ستون مجوزهای webmaster مجوزهای جدید افزوده‌شده به سایت خود را مشاهده کنید؛ چون این مجوزهای جدید با چک‌باکس‌های خالی مشخص خواهند بود. 

latest Nike Sneakers | Air Jordan Shoes

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)