کار با کاربرها

سه بخش مختلف برای پیکربندی کاربرها وجود دارد:

  • قوانین مربوط به شناسایی دامین‌ها، هوست‌ها و آدرس‌های ایمیل که می‌توانند به سایت دسترسی داشته باشند(یا نداشته باشند).
  • تنظیمات تایید کاربران شامل ایمیل‌های اتوماتیک برای تایید عضویت و مانند آن.
  • اکانت‌های کاربری. شما می‌توانید به دروپال اجازه دهید به وسیله تایید آدرس‌های ایمیل به کاربران اجازه ایجاد اکانت‌های جدید بدهید.

شکل ۴-۸

شکل ۵-۸

استفاده از قوانین دسترسی

برای مدیریت این قسمت می‌توانید طبق شکل ۵-۸ به بخش Administer، مدیریت کاربر، قوانین دسترسی یا (admin/user/rules) مراجعه کنید. این مکانیزم قوی به استحکام سایت شما کمک می‌کند و تنها یک‌بار به تنظیم نیاز دارد. مثال نمایش‌داده‌شده در شکل ۵-۸ عضویت هرکاربر با آدرس ایمیل ickydomain.com را رد می‌کند. شما در بخش‌های مختلف سایت می‌توانید تنها به دامین‌های خاصی اجازه دسترسی بدهید. پس از ذخیره تغییرات، می‌توانید طبق شکل ۶-۸ با مراجعه به صفحه Check Rules به تست قوانین وضع‌شده بپردازید. 

تمام ابزارهای کاربری وابسته به شناسه کاربر و کلمه‌عبور وی هستند. صفحه پیش‌فرض نمایش‌داده‌شده در شکل ۴-۸ نحوه ورود هرکاربر به سایت، ایجاد اکانت جدید یا درخواست تغییر کلمه‌عبور را نشان می‌دهد.

شکل ۶-۸

به طور پیش‌فرض هیچ قانون دسترسی وجود ندارد. از این بخش به سادگی عبور نکنید چون در امنیت سایت شما نقش مهمی ایفا می‌کند. 

Nike sneakers | Air Jordan Release Dates ۲۰۲۱ Updated , Gov

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)