استفاده از طبقه‌بندی

وقتی شما این ویژگی‌ها و تنظیمات را باهم ترکیب می‌کنید، دروپال طبق شکل ۱۳-۹ صفحه ورودی داده به سایت را تغییر می‌دهد. کلمه کمیته به گونه محتوای story اختصاص می‌یابد. درضمن چون چک‌باکس برچسب خالی است، کاربر نهایی باید یکی از اصطلاحات لیست سایت را برای آن مطلب انتخاب کند. این روش بهترین و موثرترین راه برای حفظ انسجام سایت است. (شکل ۱۳-۹ نمونه‌ای از سلسله مراتب اصطلاحات را در اختیار شما قرار می‌دهد.) درهنگام بازدید از یک گره، ممکن است تنظیمات طبقه‌بندی نیز به همراه مطلب نمایش داده شود(شکل ۱۴-۹). با کلیک‌کردن روی تنظیمات طبقه‌بندی، لیست گروه‌های مشابه گره نیز نمایش داده می‌شود(شکل ۱۵-۹). 

شکل ۱۳-۹

شکل ۱۴-۹

شکل ۱۵-۹

دروپال به راحتی این لیست‌ها و اطلاعات را نگه‌داری می‌کند. تنها شما لازم است به گروه‌بندی محتوای سایت دقت کنید. 

Sportswear free shipping | Nike Air Max ۲۷۰

 

Add Comment

میدان آرژانتین - خیابان وزرا - خیابان شهید رفیعی (۲۰) - پلاک ۱۰ - طبقه ۴ - واحد ۷ و ۸
طراحی سایت با دروپال (وب کاران)